Hozananê şarê ma ra yewna mîyanê ma ra bar kerd û şi!.

Ewro pêhesîya ke hozano Gimgimij Xidirê Başî (Hıdır Çelik) Îstanbul de şîyo heqîya xo ser.

Xidirê Başî serra 1955î de dewa Gimgimî Muskan (Beşikkaya) de amebi dinya.

Xidirê Başî ziwanê ma de hem şîîrî nuştêne, hem kilamî vatêne û hem zî şîîrê xo bi vengê xo wendêne û vila kerdêne.

Xidirê Başî xeylê wext estbi ke nêweşîya xo ver amêne dermankerdiş û nê demanê peyênan de amelîyat bibi.

La çi heyf ke nêeşka nêweşîye ra xelisîyo û ewro dinyaya xo vurîna. 

Ewro semedê ey Îstanbul de Cemxaneyê Gazî de merasîmê oxirkerdişî virazîya û meyîtê ey semedê heqkerdişî erşawîya welatê ey Gimgimî.

Jû şîîra Xidir başî

Sumbula mi


Kaşkena cor de ana gûçikê çîte
Nêbeno Sumbula mi nêbeno, zê/je/sey to nêbeno 

Ti nêosnena mi sirot a hîte
Nêbeno Sumbula mi nêbeno, zê to nêbeno 

Yare to vîneno ez duşê xo ra, Kenger nêdana mi ti pêşê xo ra
Qey mahrûm verdana mi neşê xo ra
Nêbeno Sumbula mi nêbeno, zê to nêbeno 

Ez qewil nêkeno, ti cêna qerar
Mi ra hes nêkena, dana mi zerar
Bê to nêvindeno, ez beno fîrar
Nêbeno Sumbula mi nêbeno, zê to nêbeno 

Serê şenê şîsî gul û nebat o
Sebrê mi nêmendo, ez bê tevat o
Bê to nêvindeno, Xidir seba/serba to
Nêbeno Sumbula mi nêbeno, zê to nêbeno