Hûmara 77. ya Kovara Kulturî ya Vateyî weşanîya. Na hûmara 77. zî sey hûmaranê verênan dekerde ya.

Hûmara de M. Malmîsanij, Îdrîs Yazar, Menekşe Akalin, Şukru Derîn, Îsmet Bor, Akman Gedîk, Muzaffer Bahçivan, Ozleme Guntaş, Mihemed Kurdî, Resul Yildirim, Îhsan Espar, Hêvî Xebar û Mistefa Gomayîj pê nûşte, şîîr û hîkayeyanê xo ca gênê.

Keyepelê resmî yê Grûba Xebate ya Vateyî de derheqê hûmara 77ine beno.

Wendoxê delalî,

Hûmara 77. ya kovara Vateyî wa ma pêrune rê xeyrêne ba. Heta destê ma ra yeno, ma hîrê aşman de yew hûmara newa weşanenê la na hûmara ma çend hewteyî erey kewte, ma bibexşnê!

Wendoxê delalî,

Kovara Vateyî ra teber sewbîna weşanê Grûba Xebate ya Vateyî zî est ê. Ma wazenê derheqê nê weşanan de tayê agahîyanê aktuelan bidê şima. Ma bi ferhenganê Grûba Xebate ya Vateyî dest pêbikê. Şima zanê Grûba Xebate ya Vateyî serrê de di reyî kom bena. Netîceyê nê kombîyayîşan verê kovare de neşr benê, dima îlaweyê ferhenganê Vateyî benê. Ferhengê Kirmanckî (Zazakî)-Tirkî panc reyî çape ro ginayo, çapa peyêne 2016 de bîya. Nê ferhengê çapbîyayeyî de çekuyê ke vîst û hewt Kombîyayîşanê Kirmanckî de munaqeşe û tesbît bîbîy est ê. Labelê Grûbe heta nika 36 reyî kom bîya û netîceyê nê kombîyayîşanê peyênan zî îlaweyê Ferhengê Kirmanckî (Zazakî)-Tirkî bîyê. Nê ferhengî de nika 63 703 maddayê çekuyan est ê. Nînan ra tirkîya 27 805 maddayan hemver înan nusîyaya. 35 898 zî varyantê ê 27 805 maddayan ê. No ferheng biformê dîjîtalî Keyepelê Grûba Xebate ya Vateyî de yo: www.vate.com.tr

Ferhengê Grûbe yo bîn Ferhengê Tirkî-Kirmanckî (Zazakî) yo. No ferheng zî panc reyî çape ro ginayo, çapa peyêne 2019 de bîya. Nê ferhengê çapbîyayeyî de çekuyê ke 31 Kombîyayîşanê Kirmanckî de munaqeşe û tesbît bîbîy est ê. Çekuyê panc kombîyayîşanê peyênan zî îlaweyê formê dîjîtalî bîyê. Ferhengê dîjîtalî de tirkîya 17 947 maddayê çekuyan nusîyaya. Nînan ra 12 538 maddayê bingeyî, 5409 zî binmaddayê ke înan ra ameyê afirnayene. No ferheng zî biformê dîjîtalî Keyepelê Grûbe de yo.

Weşananê Grûbe ra yew zî Rastnuştişê Kirmanckî (Zazakî) yo. Rastnuştiş reya verêne 2005 de çape ro gina, çapa dîyine 2012 de, emser (2023) zî çapa hîrêyine ya hîrakerdîye ame weşanayene. Her di çapanê verênan de qaydeyê rastnuştişê kirmanckî, ê ke hîrês Kombîyayîşanê Kirmanckî de munaqeşe û tesbît bîbîy, ca gênê. Na çapa peyêne de qaydeyê rastnuştişê kirmanckî yê hîris û panc kombîyayîşan est ê. No kitab zî sey ferhengan Keyepelê Grûbe de est o. Heme kesê ke wazenê şîyênê Înternet ser o na adrese ra www.vate.com.tr nê weşananê Grûba Xebate ya Vateyî ra îstifade bikê.

Wendoxê delalî,

Verê şima beşê 2. yê nuşteyê Îdris Yazarî wanenê. Na hûmare de beşê IX. ya xebata ilmî ya M. Malmîsanijî zî est a. Bi na xebate ma derheqê etîmolojîya ziwanê xo de benê wayîrê zanayîşanê neweyan. Mihemed Kurdî bi nameyê ”Minaqeşayanê Kirdan (Zazayan) Ser o” ma rê yew nuşte nuşto. Nuştox kurdêko kurmanc o. O xo bi xo kirmanckî (zazakî) musayo, ganî ma vajê, weş zî musayo. Ma hêvî kenê ke kurdê sey Mihemed Kurdî vêşî bibîy. Menekşe Akalin na reye mîtomanî (zurekerî) ser o nuşto. Muzaffer Bahçîvanî zî ma rê hîkayeya Monî nuşta. Perspektîfê Monî ra cîhan vînayîş balkêş o. Şukru Derînî yew nuşteyo bîyografîk şawito, o bi nê nuşteyî ma beno serranê 1960î. Şîîrê na hûmare yê Ozlem Guntaş, Îsmet Bor û Hêvî Xebarî yê. Sewbîna zî na hûmare de yew hîkayeya Resul Yildirimî, çend deyîrê Pîranî yê J. Îhsan Esparî, yew sanika Mistefa Gomayijî û di meseleyê Îsmet Borî est ê.

Heta hûmara bîne bimanê weşîye de!