Resul Yildirim

Rey rey ez ajansan ra ewnîyena ke ez qiseyanê sîyasetmedarane yê kurdane yan zî roşinvîranê kurdan vînena. Her yewe yew saz ra ceneno, vengê kamî weş bo o serkewte yo. Xora terefgîrê kamî yan zî kamcîn partîyî zêde bî o xo sey wekîlê heme kurdan vîneno. Wina sîneyê xo aver ano û çekuyan pêra pêra vano kurd, cinî, cuye, azadî, demokrasî, seypêyîye û di tebaxe helawe. Ser o zî dulika awe wazenî?

Êyê ke wina vanê ti ewnîyenê qet derdê înan yê debare çin yo, pizeyê înan mird cilê înan pank ê. Bawerîya şarî û dinyayê şarî ra durî yê. Her tewir ra qisey kenê û ser o zî minetê kesî zî newegênê. Yewi bêzerrîya înan çiyêk vajo verpersê/cewabê înan hedre yo; faşîst.

Xora serê meselayê kurdan de sîyasetmedarî û roşinvîrî qisey kenê, meselayê ma ena nîya meselayê ma sîyasetmedarî û roşinvîrî raştîya kurdan ra durî yê. Şima vajê ke hende însanî heq û huquqê kurdan ra qisey kenê ti reyna zî vanê sîyasetmedarî û roşinvîrî raştîya kurdan ra durî yê, sênî durî yê? Ez vana ke tebeqaya ke ha serê kurdan de ya û wekîltîya înan kena seba tebeqaya binîne, şarê kurdî qisey kena labelê heqan seba xo wazena. Şima vajê eno sênî beno? Ez zî vana ke mêrik vano ez Êzîdî ya, ez xirîstîyan a yew Homayê mi est o. Sîstemê dînî mi rê weşik û asan yeno, ez pira rehet bena, aramî mi gêna. Roşinvîrê ma vano ke "ez yew dinya xeyal kena heme dînan ra û heme Homayan ra dur. Homa îcadê tersê însanî yo. Eslê xo de Homayî însanî nêviraşt însanî Homayî viraşt." Serê nê cumleyan Ra zî Sîyasetmedarê ma vano ke "dîn goreyê Marksî ra afyon o, sebebê apey mendişî yo û ganî ma bibi sosyalîst.

Ha şima rê gure bi rêx û mende. Se bena?

Eslê xo de amancê mi, ez na pênêkewtişîya halê ma nîşan bida. Fikrê ke roşinvîrî û sîyasetmedarî pêşkêşê ma kenê û sîstemê ke serê nê fikran de ma rê pêşkêş benê qet eleqeyê înan û cuya maya sosyale çin yo. Şarê kurd mîyan de Musluman, Xirîstîyan, Cihud, êzîdî û dînê bînî est ê la çi heyf ke sîyasetê sîyasetmedaran û fikrê roşinvîran heme tersê nê dînanî. Nika ma kam ra bawer biker, Homayê xo ra yan şima ra?

Ez nêzana, herhale roşinvîr û sîyasetmedarê ma xo yew ûtopya de vînenê, yew ûyopyaya rengîn û raştîya kurdan ra dur. Ha wina zî beno belkî şima wazenê nê hal û wazîyetê kurdan pêra bi dînê kurdan pêro têde bibedelnî. Mumkun o. Çunke qiseyê şima nê fikrî danê mi. Mesela yew wekîlê şarê kurdî meclîs de qisey kena û vana ke " şima zanê ma seba çi şima ra vanê apeykar/tapa? Çunke şima Osmanîyê ke 500 serre apey mendê, komela biesasê dînîya ke 1500 serrî apey mende ya şima wazenê newe ra ganî bikerî. Ma cinîyî ma musayê ke ma eşkenê bibi azad û ne şîyayîşê 500 serrî verê ne zî şîyayîşê 1500 serrî verê ro nîyetê ma çin yo. Şima nêeşkenê berê." Ez nêzana, na wekîle bi reyanê kamî şîya uca de wekîlîya kamî kena. Labelê ez zana ke dadîya min a muslumane(biraştî dadîya mi) rey daya aye feqet dadîya mi seba nê qisêyan wekîlîya xo nêdabi aye. Se bena bi goreyê şima?

Bikilmî ez eşkena vajî ke heta ke ma pîlan ra qijan, cinîyan ra camêrdan, zanayan ra nezanan, dewijan ra şaristanijan, roşinvîran ra heta sîyasetmedaran ma nêzane ma çi wazenê, fikr û zikrê ma nêbo yew qet xelasîya ma çin ya. Yanî nuşteyo ke yew roşinvîr raştîya şarê xo nêkero hesab binuso, sîyasetmedaro ke sîyaset keno şarê xo nêşinasno bikero ganî hertim kedê înan hewa ra bimano û têsîrê ci çin bo. Yanî şare vano sûr, roşinvîr û sîyasetmedarî vanê zerd êdî peyînê ma sebena Ellah zano. De vinde ez zî vajî kesk wa rengî bibê temam. Xora Amedspor se ra neway û new bîyo şampîyon.

29.04.2024