Endamê Grûba Xebate ya Vateyî, Wayîrê Weşanxaneyê Vateyî, nuştox  Denîz Gunduzî derheqê rewa Kirmanckî  (Zazakî) ya peyêne de qisey kerd.

Denîz Gunduzî derheqê qiseykerdişê Zazakî de da zanayîş ke ciwanî ziwanê xo ra dûrî kewenê û wîna va ; “ Çi heyf ke Zazakî ver bi vîndîbîyayîşî şina. No semed ra zî Zazakî neqlê neslanê neweyan nêbena. Ayra ciwanî ziwanê xo qisey nêkenê. Tay çekûyan xo vîrî ra kenê. La tay ciwanî zî estê ke ziwanê xo dir eleqedar benê, nusenê, ser o sereyê xo dejnenê. La hûmara înan zaf tay a. Jenerasyonê ma û ma ra verênî hîna zaf ziwanê xo dir eleqedar benê. Êyê ke bi ziwanê xo nusenê xora wazîfeyê xo anê ca. Rasta ci edebeyîtaê zazakî hetê çend roşnvîran ra bi teşebusanê înan o îdealîst yeno kerdene.”

Denîz Gunduzî îzah kerd ke xebatê edebîyatî ke yenê kerdene tesîrê xo zaf şarî ser o nêkenê û wîna dewam kerd; “Semedê ney zî şarê ma ziwanê xo de nêwaneno û nênuseno. Qismêk qisey kenê, qismêk nêkenê. Yanê şarê ma şarêko wende nîyo. Zazakî de hûmara wendeyan zaf kêmî ya. Tîya de sûcê nuştoxan çin o. Esasê xo de no, wazîfeyê sîyadetî yo. Mîyanê Kurdan de statu û qîmetê Kurdkî çin a. Eke ti pê yew zîwanî nêeşkê pere qezenç bikî, debara xo bikî, nêeşkê bibê karmend o ziwan xo lingan ser o nêeşkeno vindero. Ziwanê ma zafê xo dewan de yeno qiseykerdiş. Însanê ma ziwanê xo may û pîyanê xo ra mûsenê la badê ziwanê xo ra dûrî kewenê. Na mesela de sûcê dezgeyanê sîyasetî esto. Xora sîyasetê Kurdan bi tirkî yeno kerdene.”

Denîz Gunduzî da zanayîş ke şar sîyasetmedaran sey model gêno, la sîyasetmedarî Tirkî kitaban nusenê û wîna va; “Kes gedeyanê xo dir bi ziwanê xo qisey nêkeno. Ma nuştoxî ma se bike zî feydê xo çin o. Grûbêk roşnvîrî nusenê, kitaban vejenê la labelê tesîrê xo çin o. Ganî dezgeyê Kurdan wayîrê nê ziwanî vejîyê la ma vînenê ke wayîrvejyayîş kêmî yo. M cor de zî va, wazîfeyê esasî yê sîyasetmedaran o.”

Denîz Gunduzî peynîya qiseykerdişê xo de wîna vano; “Meseleya ziwanî de hişmendîyêk çin a. Dezgeyê sîyasetî hîna muhîmîya na mesela nêzanê. Tîya de tena ziwan nêmireno, ziwanî reyde tarîx û hişmendîyêk mirena. Nika tena çend dewijî û çend roşnvîrî mendê ke bi Zazakî qisey kenê. Ganî semedê ney tedbîrî bêrê girewtiş.” (Çime: Pirha)