Ozlem Guntaş

Ax Munzir Ax! Mi çend serrî yo o payîz o bêbext de to rê a kilame vate. O wext mi nêzana a kilame bena qederê mi. Xezalê mi her demserrî verdana de. Dirbetî giran giran ginena zerrîya mi ro. Hedî-hedî zerê mi veşnena. Çend payîz vêrd ra, çend zimistanî, çend wûsarî, çend amnanî Munzir! Anca xezeb o zerrîya mi de.

Eşkefteyanê mi , koyanê mi de. Deştanê mi, çimeyanê mi de. Pezn û bala mi de. Şîya mi, halenanê mi de.. Na germe amnanî de , na şewa xorîye de anca dej o de xedar zerê mi qûrfneno. Şenê astare yê şewe zî qûrfneno. Ez anca ama bextê to Munzir! Mi hende ke dejê xo to rê vatê, dejê mi rezê canê to. Hestîrê mi rezê awa to.Ti bîya ez , ez bîya ti Munzir! Ti eşqê min o ebedîya. Teyna ti zana sewdayan ê min ê xorînan. Tı sitarê min a Munzir. Cerabîyayîşî ez gûrewta pistinê xo. Kerda sere zerrî ya xo. ranêverdano. Ti zana Munzir, ez cerabîyayîş ra tersena, hes nêkena. Çerexîna, çerexîna anca yena a raye. Rengê cerabîyayîşî şîya wo. Mordemî alange de verdano. Vengane de verdano.

Ax Munzir Ax! Tuye zî xorînîya na şewe de hênî derdin wanena ke . A zî berbena mi de. Hestirê ma temîyan bîyê. Ez beveng çizena, la pelgê ke mi sere yê î zî hest kenê û çizenê mi de. O lajek o delal zî mi ra durî yo . O zî mi ra heredîya. Pera ra, zaf durî ra şî. Ez verê dêsan de menda. Vileçewt û bêkes menda. Endî teynayîye virare fîna mi ra. Pê destanê mi gena. Zerê mi zaf vêseno Munzir. Çiçikê mi jan danê. O şitê xû yo bimbarek bide mi, ez bisimî, teberikê xo bide mi, ez dirbetî ya xo melem bikerî, zerê xo raoreşnî..

Ax Munzir! Dej dejî ra giran. Dirbetî dirbetî ra xorîn.. Na zerrî ya hare û bêare anca tabat nêkerd. Şîye eşqê yew Şeyda yî bîye. Zerê mi vêsa, gonî ya mi gîrîye. Eza zere tenike; xeyalan de, hewnan de eyî de bîya hewl. Pê destê eyî gûrewt fetelna. Dewan ra, koyan ra , misrayanê şîîran ra.. Ge xorînîya şewe de, ge xorînîya xo de..Ge şîya xo de, ge bezn û bala xo de. O bî mekanê mi. Ez bîya camekanê eyî.. Munzir mi waştenê o eşqê min o pêyen bo. La ez çiqaşî ke eyî re bîya nezdî o mi ra kewt durî. Ez zana o Seyda wo. O zî caverdîyayîş ra, cerabîyayîşî ra terseno. Coka remeno. Bêveng o, lal o. Mi ra zaf durî yo… La her şewe yeno , porê mi şane keno . Ez ci rê lorîke vana. Şeyda sono hewn ra. Ez xafilde hêşar bena ke o şîyo..

Na şewa xorîye de ez anca destanê eyî gerena. Hesreta destanê eyî ya.Destê eyî yê ke mi qe pê nêgûrewtê lesa mi de gerayenê. Lewê xo vilê mi de gerayenê. Ez locin a, Seyda adir o. Şan şewdir zerê mi de vêşeno. Qe nêşono we. Ti vace Munzir! Eşq çiko? Adir o, çik o, yan zî du yo? Kila yan zî wela? Ez derg a derg a raye de nîyadana. Asma pirponcese zî vecîya, şewle û şewq dana raye. Ez înam kena ke, Eşq pawitiş o!

Wisar yeno wusar o newe

Keno kile adirê zerrîya bele

Nawa vecîya asma pirpancese

Dirbetîya ma kena wele

Anca jîl dana sewda newîye