Resul Yildirim

Derûdorê ma de zaf însanî est ê ke ma rê nesîhet kenê yan zî yewê bînî/e rê yan zî heme komelî rê. Feqet çi heyf ke têsîrê xo çin yo. Dadî qijanê xo rê, mêrde cinîya xo rê, cinî mêrdeyê xo rê, wayîrê karî karkeranê xo rê, doxtor nêweşanê xo rê, îdarekarî memuranê xo rê, walîyî îdarekaranê xo rê, wezîrî walîyanê xo rê û serokomar zî heme welatijanê xo rê… Bi raştî êdî însanî nesîhetan ra nefret kenê û sebebê enê zî reyna nesîhetkerox ê.

Herkes nesîhet keno la çi heyf ke qet têsîrê xo çin yo. Çunke o ke nesîhet keno bi xo xirabê xiraban o. Seba ey ne kes ey ra bawer keno ne zî qiseyanê ey gêno xo ser o. Kes nêewnîyeno qiseyanê merdimî ra herkes ewnîyeno hereketanê ey ra.

Hereketî û qiseyî yewbînan nêtepşenê komelê ma de. Yanî hereketê ma vanê ke ziwanê mi zuran keno ti meewnî mi ra, xora ez yew zureker a. Yew qise est o vano ke "lîlikê merdimî karê ci yo qisey ra meewnî." Babî cixara keno mîyanê lewanê xo û dûmanê xo heta pişika xo anceno badê bi yew zewqî dûmanê xo veradano serê fek û çimanê lajê xo vano "ez vînî ti cixara ancenê ez çimanê to vejena lajê çinayî."

Kam sênî na cumle ra bawer bikero. Tîya de heme çî bi destê qewetî bewlî beno çunke fikir û aqil qisey nêkeno qewet û zordestî qisey kena. Seba ey o laj sênî ke qewet kerd xo dest o zî cixara dekeno mîyanê lewanê xo û dûmanê xo heta pişika xo anceno badê veradano bi fek û çimanê babîyê xo. Babî zî vano ke "Enê ciwanan de qet edeb nêmendo." Eynî wina ya xalo dirîyîya to zî serhewa. Ganî qisey û hereketê ma yewbînan bitepşê çunke qisey û hereketê yew merdimî yewbînan nêtepşê o wext ne qîymetê ê kesî maneno ne zî qîymetê qiseyanê ey. Çunke bi qewetî ti heta yew ca eşkenê kontrol xo dest de tepşî wexto ke qewet şi kontrol zî şino.

Wexto ke ma wina yew rolêko xirab nîşanê komel bide ma benê dirî, minafiq. Seba ke hal û hereketê însanî yewbînan bitepşê, wayîrê karakterêka nimune û qîymetêko giran bo ganî teber û zereyê ci eynî bo. Qur'ano pîroz zî vano ke " Şima kîtab wanenê, însanan rê weşîye emir kenê ke hewlîye bikerê qey şima xo kenê xo vîr ra? Qey şima aqil nêkenê?" Yanî ma eşkenê wina vaje ke dirîyî yew bêkarakterîye û bêexlaqîye ya û hem komel de hem zî dînde weş nîya, gune ya. Labelê eyro komel de dirîyî sereyê xo girewto şina. Seba ke dirîyî mîyanê ma de zaf a giranî û qîymetê ma zî çin yo. Qiseyê pîr û kalan bîyê sey qiseyê gij û gêjan.

Eyro kuçe de des însanî ra ma bipers belkî herkes vano ke "ez îdarekaranê dewlete ra bawer nêkena çunke qisey û hereketê înan yewbînan nêtepşenê. Wenê û kenê xo ser o, rişnenê û israf kenê û badê vejîyenê vanê ke îsraf heram o. Merdimanê xo dekenê kar û gureyan, îhaleyan de diznenê û sixre kenê feqet şarî ra vanê ke Edelet temelê/hîmê mulkî ya". Ma rê çeku vatiş nêkeweno ma vaje se? Labelê çi heyf ke ê des tenan ra belkî şeş-hewt tenî zî eynî halî de yê. Sênî ke firsetêk dekeweno destê înan ey zî eynî rayîrî ro şinê. Sere ra heta bin ma pêro eynî ca de yê. Mabênê ma de têna wina yew ferq est o ke serokî zêde sixre/zexelîye kenê êyê bînî tayê sixre/zexelîye kenê. Yanî na nêweşîye sey ûrî kewta heme bedenê ma û laşê ma têna ney fikrê ma zî xerepnayo. Xora yew însan laşê ey nêweşbo ney ruhê ey nêweşbo mireno. Xora ruhê yew însanî bimiro vilikî mirenê, rengî mirenê, hîsî mirenê, hewlîye mirena. Ganî ma xo rê û qijanê xo rê ruhanê xo teze biker û bi awa serdine ya muqedesî bişuwe. Yew ameyoxa weşik serê ruhanê tezan û fikranê rindan û karakteranê rengînan de mumkun a.

Heta ke nêweşîyê ma nêqedî qet komelêka xurt zî awan nêbena, komelêka xurt awan nêbo ganî serkewtiş timûtim yew xeyal bo.

"Şima kîtab wanenê, însanan rê weşîye emir kenê ke hewlîye bikerê qey şima xo kenê xo vîr ra? Qey şima aqil nêkenê?" Baqara 44

BIWANE... Nêweşîyê Ma (1) Resul Yildirim