Resul Yildirim

Însan goreyê xoza û heywanan ra çend biaqil û serkewte bo zî mecburê înan o. Çunke însan bi xo zî yew pareyê xoza yo. Ge beno koleyê xoza ge beno qiralê xoza labelê timûtim yew pareyê xozayo eslî yo. Heta ca yeno însan firatê xo gore nêfikirîyeno û însan bi xo zî beno yew heywan. Ganî dinya awan û weşik bikerdêne, rindek û bixeml bikerdêne çunke fitratê ey de qirkerdişîye ney awankerdişîye est a. Ganî ey dinya îmar bikerdêne û heywanan û nebatan rê birehm û bişewqet muemele bikerdêne. Labelê çi heyf ke wexto ke însan însanîya xo ra vejîyeno, goreyê fitratê xo, DNAya xo nêfikirîyeno êdî beno yew makînaya qirkerdişî. Xoza kor keno û heywanan û nebatan pêro qir keno. Peyînê ena qirkerdişî de reyna însan peynî û pepika xo ano. Çunke ma corî de zî va ke însan yew pareyê xoza yo û muhtacê xoza yo. Heywanat, nebatat, oksîjen, awe, herre biqedê însan zî qedîyeno çunke cuya ey nînan ra girêdayeya. Eke însan nê çîyanê muhîman rê hurmet nêkero û erjê înan nêdo înan, heme qedîyenê, kor benê û eno tewir ra însan bi destanê xo peynî û pepika xo ano.

Xoza de her çî tebîî yo û herkes goreyê fitratê xo hereket keno. Eslê xo de no yew qanûn o, qanûnêko bingeyîn o. Mesela teyr firena û mar xo erd ro anceno, kutik laweno astore bare wegêna, firîngî sûr benê û încasî tirş benê, va yeno varan vareno laser şino yanî her çî goreyê babeta afirnayîşî yê fitratê xo hereket keno. Yanî DNAya xo de çi est bibê rojeva de zî ê yê û bi rehetî gureyê xo kenê. Mesela Firingî hêdî hêdî sûr benê û teyrî zî firenê qet firînge nêvana ez emser sûr nêbena yan zî teyr nêvana ez êdî nêfirena ez êdî xo erd ro ancena. Yanî xoza de her mexluq rêça xo de, goreyê babetanê afirnayîşê xo şino têna însan rêça xo de nîyo. Goreyê fitratê xo hereket nêkeno, xo û xoza pîya perîşan keno. Her ça de beno wa bibo yew ca de nepankî est bibo uca de însan est o. Yew ca de çop est bibo uca de însan est o. Her ça beno wa bibo qirkerdişî, qetilkerdişî, korkerdişî cayêk de est bibo uca de ÎNSAN est o.

Dinya ha destê zaliman de ya, destê sîstamanê wexşîyan de ya ke serê dinya de her çîyo bierjo ke est o înan paymal kerdo. Sîstemî vanê hertim biwerêne ge heywanan biwerêne ge nebatan biwerêne ge ge zî însanan bikulturanê înan reyde biwerêne. Erjan û qîymetan heme biwerêne, kulturan, ziwanan heta miletan biwerêne. Hende bikerêne ke serê rîyê erdan de wa kes nêmano ke sey vateyê ma nêfikirîyo. Wa kes nêmano ke sey ma nêwero sey ma qisey nêkero sey ma cilan nêdo xo ra.

Ez persena wina yew medenî-yet de însanî sênî qîymet danê însanî? Sênî qîymet danê heywanatî û sênî qîymet danê nebatî? Dinya de her serre 2 milyar ton çop vejîyeno. No çop çara vejîyeno û no çop şino ça? Dinya de hende nêweşîye û Janî zêdîyayê sebebê enê pêro ma yê. Çunke teserufê ma yo ke serê dinya de est o pêro xelet yeno meydan. Ma xoza pîs kenê daran birnenê awe û golan lîşin kenê. Oksîjen kêmîyeno, sîstemê xoza sînyalanê xirabîyayîşî dano. Cinsê heywanan û nebatan roj bi roj vîndî benê, qedîyenê.  Dinya de her serre 2 milyar ton çop vejîyeno û ena yew henek nîya. No 2 milyar ton çop heme oksîjen û pişikê ma yê, dar û berê ma yê, heywan û nebatê ma yê, ameyox û qijê ma yê. Hela ma wina biewnî kuçan û taxanê xo ra ma çend pank ê yan zî ma çend rêzdariya xo nîşanê xoza û heywanan û nebatan danê.

Eke ma wazenê yew welat awan biker weşîye ra û newe ra, ganî ma verê însanê xo haydar û hîşmend biker. Perwerdeyêko nazîk bide ci ke verê verkan wa însanan ro bi başî û weşîye muamele bikero badê xoza rê, heywanan rê, nebatan rê. Însano ke faydeyê ci însanî rê çin ê bo û heywanan û nebatan ro xo dekero qurban zî yew welata weşik û rindek awankerdişî de zî faydeyê ci çin yo. Nê sîstemê ke nika ma ro bîyê musellet, qîymet û erjê însanî nêdanê xora do heywanan û nebatan rê zî faydeyê înan çin ê bo. Eke bibo zî çi qîymetê ey est o. WELATÊ ma de, ma ra cêr BINXETE de, uca ra cêr FILÎSTÎNE de, uca ra cêr EFRÎQA de û SERÊ HEME DINYA hende zulm û qirkerdişî benê heme bi destê nê yamyamanê modernan ke qatê cilane ya weşik ha piraya beno.

Yew welata weşik û rindek mimkun a feqet verê ey de yew însano zana, hîşmend û rêzdar lazim o ganî ma heme quwet û enerjîyê xo ena babet ser o xerc biker. Eke ma bieşke enê însanî biîznê Ellahî biresne do WELATA weşik û rindek zî awan biba, do qîymetê însanî û erjan û miqedesan zî bibê û o wextî kuçe û taxê ma zî pank bibê sey vewre sipe sey tîje roşn.

Ez însanan û sîstemanê însanweran, gonîweran û xozaweran lexnet kena. Şaranê bindestan rê zî serkewtişan wazena.

Nêweşîyê Ma -1-

Nêweşîyê Ma -2-