Dîyarbekir de demê hamnanî de dereceya hewayî heta 45-50 vejîyena û germî ver zehmetîyêka pîle ancîyena. Nê deman de çî-mîyê honikbîyayîşî muhîm ê û înan ra klîma rêza yewine de ya. 

Goreyê qeyde û nîzamê Beledîyeyan ganî wesayîtî klîmayanê xo akerê û eke anêkerê Beledîya înan rê ceza birnena. 

La Beledîya bi xo klîmayan anêkena û şarî mexdûr kena. 

Otobusanê Beledîyaya Şaristanê Girdî ya Dîyarbekirî de klîmayî rojêk şuxulyenê çend rojî nêşuxulyenê! 

Otobusê ke Berê Koyî ra şinê semtê 500 Evlerî de zaf otobusan de klîmayî nêşuxulyenê. Rayîrê ucayî saetêk o û mîyanê saetêk de şar perîşan beno. 

Wexto ke ma şoforê otobuse ra persenê ke çira klîmayî nêşuxulyenê? îna cewab dano; "Klîmayî rojêk estê çend rojî çin ê. Zafê înan xirabe yê. Ma çend rey amîranê xo ra va "Çira klîmayî nênê viraştiş?"  ma ra vanê, "Îna îdare bikêne, xora hamnanî rê tay mendo."

Şofêrê otobusan û şar zaf rey semedê çînebîyayîşê klîmayan danê pêro. Şofêrî vanê; "Destê ma de çike çin o. Şênê Beledîya rê gerre bikêne." 

La wexto ke şar Beledîya gêreno, Beledîya vana; "Ney, klîmayê ma şuxulyenê. şofêrî mexsus anêkenê. Ma bê klîma xizmet nêdanê."

Gelo tîya de şar se biko? Kamî rê bawer biko?

Şaro ke mîyanê nê halî de nêeşkeno ximetêko baş bigîro zî vano, "Germê Dîyarbekirî de mezgê ma helîyeno. Otobusê Beledîya xora qelebalix ê. Ma pay ra yewbînan rê dusyayî raywanî kenê. Her cayê ma ra areq şino war. Nêweşî, extîyarî, tutî estê. Germo zêde înan keno sey texte. Ma nêzanê ma derdê xo kamî rê vaje. Eke ti pere nêdî to nêgênê zere, otobuse ra anê war. La tivanî klîma qey çin a? Xo kenê kerr-lal. Beledîya bi xo qanûn veto ke otobus û minubusan de akerdişê klîmayan mecburî yo. La Beledîya bi xo nê xizmetî nêdana."

Dîyarbekir şaristanêko gird o û her roj hezaran kesî keyeyanê xo ra vejîyenê teber û ê otobusan de raywanî kenê. La çi heyf ke hamnan otobusanê Beledîya de klîmayî nêşuxulyenê.   

  Enwer Yılmaz / Zazakî News

WhatsApp Image 2023-07-21 at 17.48.06