Ozlem Guntaş

Şano , muxirbe yo. Cinîke  verê lojine de,  çokan sere ronîştîyayîya. Deşti kerdê xo vera. Sare kerdo serê zanîyan. Adirê locine şîyo we. Cinîke adirê dej û kederî de veşena. Du yo da şîya û tarî vecîno ci ra. Per payê xo şîkîyayîyê .  Xorî ra xiskena.Hestîrê xo dilopê lojinê kenê. Wela adirî jî hona germin a. Her ke hestîrê xo dilope kerd, a hênî zana ke wela adirî dejê ayê hest kena. Adir kila jan û kesrete a gûrewta. A mîyan  de wesa wes vêsena. Hestîrê ke çim ra yenê war adir rind  fînere ci. Adir herca keno ting û tarî. Rayê nêverdano , roştî nêkeno ke cînîke şêro. A bena hêşîrê tarî û zulmatî. Xiskayîsê cînîke benê berz. Cinîyê ke acîye , dej ancenê  û onto serba pêroyîne berbena, hestîrî kena war. Husna Can, Gultan, Vîlîke, Nîlgune, Îokaste, Loreleî…

Cînîke honde ke nala û jîba jan zemekîyo cîgeranê aye ra.  Cîgerî lete lete kerdê. Keder rêzo cîgeranê aye . Her  solix de dej ancena û dej dana. Emser zî dirbetî ya xo bîya nêwîye.Cinike her ke   kewte tarîye sayeke pêro eşqî aye reyna caverdanê, reyna bêkes manena. Cinîka bêkese na germ de pelgê xo anca verdêde. Qilê xo rişîyo. Rut û repal zerê adirî de , severesa şîyaye de menda. Anca kamcî vatîşê jehrin a kerda tarîye?  Astarê kamcî şewe zere aye qurfito? Çekûyê kamcîn saîrî  cînîka zerrîveşayîye dirbetin kerda? Asma kamcî waxtî ya a tenge de verda? Bêvengîya kamcî Şeyda yî gina zerrî ya cinîke ro?

Cinîke onca şîya bextê î Şeyda yî. Vato ‘’ Ez tarîye de ra. Roştî bide mi.’’ O anca bîyo lal, û nîyamo comerdîye. Şeydayî pirene bêrehmî , zerrîpêtî kerdo payî.  Destê xo derg nêkerdo. Cinîke nêonta tarîye ra. A tarîye de caverda.  Cinîke zî  pirenê janî kerdo payî. Aye rê hênî ameyo ke  çiqaşî ke jede dej bianco, na tarîye ra  kuna durî, roştî re bena nezdî. Coka  bêçare rind tarîye ser şîya. Destê tarî  ra jehr simito. Çi ke tarî ra qeyir kesê xo çîno.

Mîyanê adir û  tarîye de sey her çî xeyal zî şîkîyayî yê. Parçê xo zî ginê wertê wela adirî ro. Canê wela adirî zî dejnenê. A jî hedî hedî xişkena. Xişkayîş û nalayîşê wela adirî û cinîke têwerte bîyê, bîyê jû. Cinîke vana ‘ Ez na wela adirî qafika xora kerîne  sebikerîne?’’ Xafilde tarî de onca xeyalê Şeyda yî  vînena. Leyrê mi vano, puleşîno aye re. Leçega sure erzeno ser. Adir ra kile vaydîna, çîkî vaydînê, zere û piska keso ke dejê sewda û eşq onceno , yê pêroyîne  vêşnena..

Cinîke wertê tarî  û adirî de qayît kena ke Şeyda anca bîyo vîndî. Onca a caverda. Adir û tarî ra terso. Adir û tarîyê aye de nêvêşo. A wertê  adir û kile de hênî rût û repal  menda.                                      

Hawar û çizayîş ra a kilame vata.

Mi dirbêta xo

Şewanê serdinan de nimitî bî

Şewanê dergan de pîştîbî têra

Nêzana ke

Dirbetî dirbetî ra bena

Dirbetî dirbetî ra giran a

Wes nêbena

Dirbetî gina zerrîya mi ro

Dirbeta şîyaye

Hedî hedî dilape kena..