Bi ameyîşê wisarî welatê ma de tewir tewir teyr û turî zî mîyanê tebîetî de cayê xo gênê. Hetêk ra xo rê cayê halînan gêrenê, hetêk ra mîyanê tebîatî de rizqê xo gêrenê û hetêk ra zî tebîetê welatî bi bîyayîş û renganê xo xemilnenê. 

Leylegî zî bi ameyîşê wisarî, bi germbîyayîşê hewayî verê xo dayê welat û cayo ke par tede halîne viraştbî onca yenê eynî ca. 

Leglegî bi taybetî Dîyarbekir de yenê kişta Çemê Dîcle û uca de leyîranê xo anê dinya û kenê pîl. Tabî zimistan reyna koç kenê cayanê hîna germinan.

Na Leglege zî ameya Erxenî, dewa Boxazî. 

Şaro ke seba hamnanî karê xo yê rojane keno, bi ameyîşê Leglege keyfweş o. Citkarî cita xo kenê, leglege zî rişteleyê ke binê erdî ra bi cite vejyenê teber wenê. 

Xebere: Enwer Yılmaz

Video: Kemal Şîmşek