Umer Barasi derheqê tarzê şîîranê xo de wîna vano " Tay kesî vanê vînayîş, antişê ê dejan ra pey do senî şîrî bêrê nuştiş. Feqet nusîyenê. Ma kurdan de bê şîîran çîkêkê ma çin o. Mi sere de behsê terteleyê Dêrsimî kerdbi. Eke şîîran ra nêbîyêne ma heqîqatanê tarîxî ça ra musaynê? Ez şîîre sey kiriştoxîya heqîqatan vînena. Tarîx de zaf şerî, qetlîamî û şorîşî bîyê. Yew şerî ser o, yew qetlîamî ser o, eke kitabêk yan meqaleyêk bêro nuştiş merdim eşkeno derheqê ci de vajo "filan ca raşt nîyo, filan ca de zûrî estê"  Labelê derheqê şîîran de merdim nêeşkeno vajo "na şîîre zûr a" yew mesela ser o, dejêk ser o eke yew şîîre ameya nuştiş merdim nêeşkeno vajo zur a. Ê şuwareyê ke terteleyê Dêrsimî ser o ameyê vatiş merdim eşkeno vajo zur ê? Mi gore miletanê sey kurdan de şîîran rê hîna zêde lamtîye esta.”  

“Warê şuxulnayîşê şîîran zaf hîra yo. Mesela; Merdim beno aşiq şîîran nuseno, Yew nasê ma, yew heskerdoxê ma wexto ke mireno ma şinê mezelê ey ser de ma şîîran wanenê. Pîrozkerdişan de ma se kenê? ma şîîran wzenê. Hema ewro zî qîmetê şîîran esto, Cayê şîîre mîyanê komele de qîmetê xo berz o. Şîîre tim rayîrê xo vînena. Ez temsîlîyetê şîîre de kêmasîyêk nêvînena. Şîîrê ke mi nuştê hem hetê tedeyî ra hem zî hetê formî ra şîîrê modern ê. “ 

Bilhuda Doğan Çît