Xalê Keko yo Xarpêtij şîyo heqîya xo ser. Goreyo xo yew tarzê govendê ey estbi.

Homa ey ra razî bo. Pîlê ma mirenê, zazayîşê înan zî înan dir mireno çi heyf ke. Homa rehma xo pê biko.