Şarê Darahênî nika ra semedê zimistanî hadrekarîya xo keno. Tuyê ke tuyêran ra yenî arêdayîş sînîyan ser o yenî huşkkerdiş. Tuyî zimistan zî pê hakan yenê girênayîş û werdiş. Eno edet, edetêko verîn o mîyanê şarê ma de.

Qezaya Çewlîgî Darahênî de tuyî verênî semedê viraştişê helawe yenî arêdayîş, girênayîş û dima ra zî semedê huşkerdiş yenî arêdayîş. Dewa qezaya Darahênî Deşta Emon de nika wext, wextê arêdayîş û huşkkerdişê tuyan o. 

Dewa Darahênî Deşa Emon a ke rayîrê Dîyarbekirî ser o ya de şêlikê dewe ra Zekî Dogan pê cinîya xo Faîka Dogan serê siba rew ra warzeno we û tuyêran ra tuyan arêdano. Tuyê ke yenî arêdayîş sînîyan ser verê tîje de yenî huşkkerdiş. Tuyê ke benî huşk dîyenî wera û heta zimistan muhefeze benî. Zimistan zî hetanî demêk yenî werdiş. 

Kênaya Zekî û Faîka Fatma Dogan zî Dîyarbekir ra pa kulfetê xo semedê huşkkerdişê tuyan ameya dewa xwu Deşta Emon. Fatma Dogan Yilmaz vana: "Ma tuyêre ra tuyonê xwu pê rote şonî ro. Ma ewilî binê tuyêre de çarşawêk kenî ra. Ma nêwazenî wa tuyê ma zîyan bê. Ma sînîyan ser de tuyanê xwu kenî huşk. Ma neqlê yewinî de pê nê tuyan helawe girênenî. Ma wnê tuyan zimistan girênenî. Ez pê hakan pewjena tuyanê xo. Pîzeyê kamî de karmî estî pê wedişê neê tuyan yenî war. Tuyî xeylê nêweşîyan rê şîfa yê."  

Fatma vana ke, "Ez her serre wextê resayîşê tuyan de semedê arêdayîş û huşkkerdişê tuyan yena Darahênî. Ma Dîyarbekir de manenê. Ma rê çî-mîyê dewe zaf weş û qîmetin ê. Bajaran de her çîyê werdişî hormonin ê û zerarê înan weşîya ma rê esto. Şikir hema zî dewê ma estê û ma nê çîyanê pak û tabîîyan rê mehrum nîyê."     

Fatma wina behsê edetanê werdişî yê verînanê ma kena: "Şarê ma semedo ke zimistan biwero mewsîmê hamnanî ra fêkîyanê xwu hazir keno. Tikî fekî yenê girênayîş tikî zî yenê huşkkerdiş. No edet hezaran serrîyo ke mîyanê şarê ma de esto. Welatê ma de tuyêrî zaf ê û şarê ma hem tuyanê xwu keno huşk hem zî pê helawe (dims) virazeno. Her çeqas zî bajaran de bîyo kêmî zî, dewan û qezayan de tay bo zî eno edet dewam keno." 

Xebere: Zazakî News