Enwer Yılmaz

Teber de şewêka wisarî, şewêka honike ya. Vilî akerdî, boya înan ver merdim pê keyfweş beno.

Sey her şewe emşo zî ez saeta xo de ameya pastaxane (Cayo ke ez tede xebitîyena) Gama ke ez yena xora zaf kes çîn o zere de. Kesê ke şan de xebitîyayê karê xo qedînayê û şîyê. Înan ra yewêk paweyê mi vindeno, ez ke ameya çilayanê zêdeyan padano, hesab teslîmê mi keno û şino.  Nobeta mi şewe saete 12.00 de dest pêkena û saete 06.00 de qedîyena. Şewe 5-6 muşterî estê yan çin ê. Xora roniştiş çin yo. Tena eke zerra înan şoro şîranî yenê, ez înan rê kena pakêt, dana ci û şinê. Mîyanê înan de nêmeyê xo xora serxoş ê. Xora a saete de çi karê kesêkê normalî esto teber de!

Tabî derdê serxoşan nêancîyeno. Zaf leze hêrs benê. Ayra ez înan rê weş muamele kena. Senî ke yenê ez vana “Ka ez to rê yew şîranî îkram bikî.” Ez bi çatala plastîke yew dîlîm beqlawa dana ci, awêk zî ser o dana ci. Şikir hetanî nika mabênê min û serxoşan de pêrodayîşêk nêvejîyayo. Mi ra ver keso ke cayê mi de bi tim înan dir pêrodayîş kerdêne.

Tena a roje yewêk destê ey de şûşeyê bîra ame zere ke bîra destê ey ra gina waro şûşe şikîya. Mi va “Ti qet xem meke, bê dîlîmêk beqlawa biwere.” Medimî qebûl nêkerd va, “Ez gere tîya bikerî pak.” Mi yew kincê vîleda da ci kewt mîyan. Guya kerdêne pak la her ca kerd berbat!     

Gama ke şefeq dîyeno ez çend tepsî pogaça, çoreg û pîzza erzena firne û pewjena. Gama ke ê firine de yê ez da 30-40 heb sandivîçan zî virazena. Mabênê saete 04.00 û 06.00 personelê ma Sezgîn yeno. Karê pewtişî êdî ayîdê Sezgînî yo. Personelê bînî saete 06.00 de yenê. Semedo ke ez çend saetî pastaxane de tena manena ez wazena Sezgînî dir tay qisey bikî. La o qisey nêkeno. Sey kerra yo cara. Mi verî vatêne qey mi dir tena qisey nêkeno la gama ke personelê bînî zî yenê înan dir zî qisey nêkeno. Muşterîyê ke yenê înan dir zî qisey nêkeno. Xora eke muşterî bêrê ma vanê, şima xeyr ameyî, gama ke şinê ma vanê, efîyet bo, oxir bo. La Sezgîn çîke nêvano.

Çorekanê xo erzeno mîyanê kaxidê keseyan, badê erzeno poşêt, pereyan gêno. Hendê… Yew vateyê verênan “Kerkince ra vajîyayo ti ha sera şina? Vata “ez hendê zana”  Sezgîn zî hende zano galîba.

Labele ez qisey kena. Heyîya mi nêna çunke. O qisey nêkero zî ez ge sîyaset ser o, ge ekonomî ge zî edebîyatî ser o qisey kena.

Mesela şewa bîne; Televîzyon akerde bi. Îranî pê dronan û fuzeyanê balîstîkan eştbi dewleta Îsraîlî ser. Çimê pêro dinya nê şerî ser o bi. Pêro televîzyonî weşano zindî de bî. Îran 40 serrîyo ke Îsraîlî tehdîd keno. Reya verêne Îranî dayêne Îsraîlî ro. Xora Îsraîlî tim welatanê bînan de dayêne hêzanê Îranî ro. Şaro misilman mîyanê kelecanî de bi. Vatêne qey Îran dano Îsraîlî ro û heyfê Fîlîstînîyan gêno. La wîna nêbi. Îsraîlî pêro drone û fuzeyê Îranî daybî waro. Îranî bîlasebeb hendê mesref kerdbi hendê zehmetî antibi.   

Mi waştêne ez na mesela Sezgînî dir qisey bikî. Çunke sewbîna kes çîn bi. Tena bê ma teber de çend kutikê beredayî estbî.

Mi va;

Sengîn ti vînenî Îranî çendêk fuzeyî û dronî dayî firnayîş.?

Qey se bîyo, çira hendê fuzeyî ameyê eştene?

Herb dest ci kerdo herb… Herbê dinya yo hîrêyîn dest ci kerdo.

(Şikir qisey kerdbi)

Mabênê kamcî dewletan de dest ci kerdo herb keko?

Îranî dayo Amerîka ro.

Baş o wa bidî Amerîka ro.

Îran do bido Tirkîya ro zî Sezgîn.

Willa se kenî wa bikî ez eleqedar nêbena.

Eke bidî Dîyarbekirî ro ti senî Sezgîn?

Nêzana, se kenî wa bikî. Ez fehm nêkena nê çîyan ra.

Ez ewnîya tira derga derg. Mi xo bi xo va; Ya Rebbî sûcê mi yo. Ti çira pê nê merdiman mi îmtîhan kenî. To qey tayêk mezg zî nêda nê Sezgînî.”

Raşta ci dinya biveyşo xemê tayinan nîyo. Beno ke ma seypê nefikrîyê. La yew fikrê merdimî beno hêç nêbo..

Saeta mi bîy de ez vejîyaya teber. Kutikê ke şewe heta serê sibayî lawaybî serê peyarayîrî de xo kerdbî derg û kewtbî ra. Mi silamêk da înan. Çimê xo akerdî, ewnîyay mi ra û reyna çimê xo pêrcay. Peyarayîr ser o tay kesî şîyêne gure tay merdimî gure ra şîyêne keye. To nêzanêne kam şino keye kam şino gure. Rîyê înan de eynî îfade, pêro sereyê înan çewt sey zombîyan rayra şîyêne. Ez şîya durax, resaya keye. Hewnê mi nêame. Mi televîzyon akerd, gişte na kanalanê ajansan ser ke ez biewnî Rojhilatê Mîyanênî de se beno.

Labelê Sezgîn cayêkê mezgê mi de mi meşgul kerdêne. Gelo wexto ke qij bîyo çîke ginayo sereyê ey, yan derbêk girewto! Ney, ez nêeşkaya terîfê bêvengîya ey bikî…