Zazakî News emser aşma Nîsane de dest bi weşanê xwu kerdo û safî bi zazakî rojane xeberan dano. Tenya yew meqsetê Zazakî Newsî esto, o zî wazeno xizmetê ziwanê ma biko û bibo wesîle ke wa şarê ma bi ziwanê xwu xeberan biwano, bîyayîşan ra hayîdar bibo.

Şima eşkenê xebere, vîdeo û nuşteyanê xwu ma rê bierşawê û bi eno qayde hetkarîye bidê ma. Maîlê ma eno yo,  [email protected]

Peyê Zazakî Newsî de heskerdoxê ziwanê ma, kedkarê ziwanê ma estê. Peyê Zazakî Newsî şîrketî, patronî, partîyê sîyasî çin yê. Zazakî News heme partî û dezgeyan rê teber dezgeyêkê çapemenî yo. Bê Zazakî Newsî dezgeyêkê ma çino ke rojane xeberan bido . Ma nena vengîye temam kenê û karêko bimbarek kenê.  

Eke şima wayîrê ci vejîyê Zazakî News eşkeno weşanê xo bidomno. La eke şima pê wayîr nêvejyê ma cayê xo de vindenê û nêeşkenê aver şêrê. Ma şima ra tena yew çî wazenê; Bi nuşte û parekerdişanê xo hetkarî bidêne ma. Ma enê karî ra pere qezenc nêkenê. Derdê ma pere zî nîyo. Derdê ma eno yo ke wa ziwanê ma nêmiro, bibo wayîrê statûyêk, wayîrê îtîbarêk û neqlê qijanê ma yê ke ma dima yenê bibo.

Şima hetanî nika hetkarîye da ma û ma semedê ena hetkarî şima rê sipas kenê. Mîyanê aşmêk de ma ispat kerd ke bi ziwanê ma xeberî yenê viraştiş û eno ziwan hema nêmerdo, xwu payan ser de yo.

Bimanêne xeyr û weşîye mîyan de. 

Zazakî News