Enwer Yılmaz

Semedê barkêşan aşma Remezanî de xebityayîş zaf zehmet o. Dîyarbekir de Sîteya Toptancîyan esta. Heme zexîreyê Dîyarbekirî Sîteya Toptancîyan ra vila benê. Meydanê sîte de cayê barkêşan esto, paleyî serê siba şefeq ra yenî o meydan û rizqê xo pawenê. Roşanê Remezanî ra ver Sîteya Toptancîyan de kar zêde yo tm û paleyî her wext xebityenî.

Ez mîyanê barkêşan de Hecî Salimî dir dost a. Hecî Salim 60 serrî yo. Pasûr ra yo. Şuxul ver bîyo kûz. Rîyê ey tim huyeno. Sey merdimêko raşt, xebitkar û ercîyaye zanîyeno. Hemê toptancî ey şinasnenê. Akîba ey de 4-5 merdimî estê. Roje esta 4-5 kamyonan kenî veng. Hecî Salim sey serekîbê taxima xo yo. Karo ke nêşkeno biko çin yo. Heta nika rojêk karê xo nîme de nêverdayo. Gorê vatişê ey dewa înan Pasûr de bîya, ameya veşnayîş û pa kulfetê xo koçê Dîyarbekirî kerdo. A roje ra nata paletîye keno, karê boyaxî, înşaatî û barkêşî… Bajar de heyat dewan ra xirab o. Eke ti hewteyêk nêşuxulî ti vêşan û têşan manenî. Hecî Salim tim şuxulyayo, rojêk ne vêşan ne têşan mendo. Qijê xo zî dayî wendiş.

Rojêk ez verê înan ra vîyartêne û mi silam da ci. Hecî Salimo ke tim rîyê ey huyêne na rey tirş bi û xora aciz bi ke silamê mi bigîro.

Ez şîya verê ey de ronişta û mi pers kerd.

-Hecî Salim qey ti kederin î?

 -Enwer xoce qisûr ci mewne ez zaf qehrîyaya vizîr. Ti merdimêko zanaye yî. Ez vajî ti hînî se vanî vaje.

-Estaxfurîlla Hecî, ti pîlê ma yî, lew nana to destan. Mi qet heta ewro to hende qehrîyaye nêdîyo. De vaje vizîr se bi?

Hecî Salim nefesêko derg ant zerrîya xo, behsê çîyo ke ame ci sere kerd.

-Xoce ez senî vajî nêzana. Vizîr fitarî ra saetêk ver mêrikêk ez bi telefon gêraya.  Mêrik wayîrê febrîqaya hakan o. Va, “Eman yeman ti gere bêrî fabrîqa, kamyonêk barê mi ameyo, şoforê kamyone ecele keno vano, ez gere mîyanê 2-3 saetan de şêrî, bikewî rayîr.” Mi zî va “Eman yenan saeta fitarî ya, ma senî bê, wa bimano fitarî ra pey. Ma fitarî ra pey bê.” La mêrikî qebûl nêkerd. Ez ewnîya tengayî de yo, mi zî qebûl kerd la ci rê şertêk na ro. Mi va “Yan ti werdê fitarî bidî ma yan zî ma xo de werdê xo bîyare.”

Mêrikî va “Werd problem nîyo, qey ez nêeşkena werdêk bidî şima” Ma pê kerd, mi hevalan ra va, înan zî qebûl kerd. Xora ê tim bawerîya xo bi mi anê. Ma şî verê kamyone ma va, ya bîsmîlah ma dest ci kerd.

Wextê fitarî bibi nêzdî. Mi mêrikî ra va  “Werdê ma nika ra hazir bike.” Mêrikî va  “Mi loqenta ra siparîş dayo, çîgkufte zî esto mîyanê werdê şima de.” Saeta fitarî amey, mêrik da piro şi û dima ra loqenta ra werd-merd nêame. Lajê mêrikî verê ma de bi, o fitar bi. Mi pers kerd ka werdê ma se bi, ezanî da! Lajek şi loqenta la destveng ame. Va “Babîyê mi werd nêwaşto şima rê, xebera mi zî pê çin ya.” Mi va “Ka babîyê xo bigêre ça de yo.” Lajekî telefon akerd, bineyk pit-pit kerd, ame verê ma va “Babîyê mi şîyo keye ke fitarê xo akero.”

Seke awêka germine mi ser ra ra bîy waro, seke yewî guleyêk da paşta mi ro. Ez bîya sey kerra, hema vaje 2-3 deqa ma çewî qalî nêkerd. Hevalan va “Bê ma karê nê qeleşî caverde ma şi. “Mi onca qalî nêkerd. Ez şîya mi çîgkufteroşî ra ma rê çend porsîyonî çîgkufte girewt. Hende zora ma şibî ke ma nêeşkê biwere. Mêrik a game verê mi de bêne mi o fetisnêne. Axirî şibi keye. Semedo ke ez nameyê xo pîs nêkerî ma qasê saetek şuxulyê û ma bar qedîna. Bar ke qedîya mi lajekî ra va “Heqê ma bidêne” va “Babîyê mi vato ez do siba bidî ci” la mi va, heta ke ez pereyanê xo nêgîrî ez nêşina cayêk. Lajekî de estbî, dayê mi, mi heqê hevalan da û ez şîya keye. Ez heta siba nêeşka bikewî ra. Mi sozêk da xo ke ez hêna-hêna karê ê bênamûsî nêkerî. Geber bo zî ez dest nêerzena ci.

Yaa Xoce! Zaf zora mi pê şî zaf! Ez ameya nê yaşê xo mi hema wina yew qeleşî wina yew teresî nêdîya. Mi ewilî ey de bazarî kerdbî. Mi va, eke ti nan nêdanî ma, ma xo de nanê xo bîyare, qey keyeyê ma de nan çin yo! qey ma vêşan ê têşan ê!”

Hecî Salim seke biney rehet bibi ke derdê xo vatbi, derga-derg yewna nesef girewt û da teber. Mi nêzana vajî se, dinya de teresî zaf bî û o mêrik zî înan ra yewêk bi.

Mi va; “Hecî ez nêzana se vajî, ti raşt î û o teres o. Homa zano kafir kam  o. Nelet bîyare ci û hewaleyê homayî bike. Xirabî xiraban ra nêmanena. O hem sozê xo nîyardo ca hem şima vêşan verdayo hem teresî kerdo hem qeşmerî kerdo, hem rojeyê xo şikito hem zî îtîbarê xo vindî kerdo.

Hecî Salim bineyk keyfweş bibi vateyanê mi ser. Wexto ke ez şîya ez xo bi xo fikrîyaya, verînanê ma vatbi, Cilê feqîrî tim kûyenê telî ya. biza qiloçine ra gêrîyeno.