Ozcan Yılmaz

Heyecanê weçînayîsê heremî/mahalî hana devam keno. Hararet her ke sono beno berc. Tirkîya de sîyaset kerdoxî daîma qalê “her metre kareya welatî”, “kemera çaqilê welatî”… kene ama na weçînayîs de hûsûs o en/tewr muhîm Estemol o. Pêro partî seveta beledîya Estemolî seferber bîye. 

Se ke zanîno, qelbê ekonomîyê Tirkîya Estemol de erceno: îktîsaden bara Estemolî honde bara 68 vîlayetûnê Tirkîya ya, butçeya Beledîye ya girse (îBB) 213 mîlyar û nêm a ! 

Kamîj partîye, kamîj sîyaset kerdox nêwazeno ke na butçe ra îstîfade bikero? 

Estemol de reyê Kirmacû kî zof muhîm o. Tabî gûne mordem xo vîrî ra mekero ke Kirmancî silxetî yê, qisim û qisim, tabaxa û tabaxa yê. Taye feqîr û karkerî yê, taye dewlemend û bûrjûva yê, taye sunnî yê, taye raya haqî ra yê… yanî eve/bi kilmîye reyo kirmanc çîno ama reyê Kirmancû est o. Her kirmanc-e hassasîyetê xo ra gore reyê xo dano-a. Na kî rast a ke, nê Kirmancî kî ekserî reyê xo dane ve HDP-DEM partî. Ama nê serûn ê peyenû de HDP-DEM partî derdê xo ra jede derdê CHP gûreto! 

Weçînayîsê 2019 de “kemere nê ro zerrîya xo ser” seveta Îmamoxlî bî seferber. Weçînayîs ra dima îmkannûnê ÎBB ra çi fayde dî? Ne kesê gûret kar, ne seveta zonî, kulturî yardime kerd. 


Dima, 2023 de weçînayîsê genelî de na raye kî seveta Kiliçdaroxlî bî seferber. Ci ra çi xêr dî? Tobe bo! Ci ra ne faydeye ne kî kare dîye. Derdê xo, hedefê xo çik o, talebê xo çikî yê? Endî seder nêbeno! 
Honde kewt şuya CHP ke milet endî bêzar bî. Xora 2023 de reyê xo kî bî kêm, taye milet ci ra bî durî. Çike milet kî arzû keno ke honde kar, gûre, emeg ju netîce bido, sîyaseten tekabule çîye bibo!

Na mesela Estemolî de Başak Demîrtaşe ke namzedenîya xo kerde eskera milet zof sa bî. Her keşî wastene ke DEM partî eve namê xo, namzeda xo, taleb û programê xo weçînayîs kûyo ke Kirmancî oncîya sîyaset de cayê xo, tesîrê xo era her kesî bimisne. Tene ro û omid ame ra miletî. Arzû kerd ke Kirmancî weçînayîs de rol o de aktîf kaybikere, giranîya xo belî bikere. 

Kes nêzoneno mabenê DEM partî û Demîrtaşû de, mabenê DEM Partî û CHP de se bî, çi muzakere bî, çi da, çi gûret…ama Başake qerarê xo ra texelîye. Omidê miletî çim de mend, her kes henî kor û poseman şî çe xo! DEM Partîye namê di namzedûn ê bînû kerdî eskera. Meral Daniş Beştaş û Mûrad Çepnî bî namzedê DEM Partî. Yanî DEM Partî oncîya pasîf mendene rê, poşt CHP dayene  rê qerar gûret! 
Vane Mamekîye de General Zengî ra pers kerdo vato “no hal û ehwalê ma se beno?” Generalî vato”Elî yo, Welî yo wûle halê ma delalî yo! Xizir ci rê xêr û şîren bikero ama peynîya nê karî qe xêr nêyo!”. Vato “Xizir ci rê bêro ciwanmerdîye, hala reye domonûn ê sarî de nîyade eve qirsike reyê xo se kene!”.

* Elî yo, Welî yo wûle halê ma delalî yo: waxt o karê rind nêvirajîya na qesa vajîna. Yanî kar o bê hedef, bê fayda, kar o vilavirç (derme-çatma). Ju kî waxt o mordemî yê ke ame ye eyî karî nêyê, yanî batalî (bêbêcerî) yê nîya vajîno.