Nî serûne peyenû welat de fenomenode newe pêda bîyo. Taye gencî yê ke kar, dîsîplîn û organîzasyonê Avrupa çetin vînene, bese nîkene Avrupa de integre bibe xelese (felat) welat de vînene. 

Avrupa de xo nanê ro bomîye, nêweşîye, rapor cênê (gênê) malulen teqawit benê. Dima kî yenê ve/bi welat. Tayê ses asmî (mengî) welat de ses asmî Avrupa de manenê, tayê daîma welat de manenê…

Nînan ra tayê xo fîlozof qewil kenê, tayê entellektuel, tayê hunermend…

Saz yan kî gîtar cênê (gênê) şaîrenî, hunermendenî kenê.

Hetê ra kî/zî wazenê ke tarzê heyatê sosyete welat de biramê… Milet neçar û feqîr o, tayê gencî xapîne, tayê tarzê nînû/nînan ra has kenê, taye vanê bi zewec falan some Avrupa de xeleşîme.


Taye kî no hal îstîsmar kenê her roz ju/juye de ercîne we.

Roze nînû ra ju/yew, tabî gitar kî poştî ra beno, sebebê vîneno sono çeyê ju naskerdoxê xo…. Wayîrê çeyî meymanû rê xizmete kene… No hunermend çim verdano bi çeneka çeyî. Her firsat de xo goyneno “ez ke Avrupa de bîne nîya (winî) kerdêne, Avrupa de…” filan-bêvan vano devam keno. Keno ama her kesî kî bêzar keno. Boyna tey nîyadano xo goyneno. Peynîye de çeneke damîs nîbena  vana “Avrupa, Avrupa vane gosunê ma benê. Zomone kesîm kerdene ve/bi birr, mutahîtî amêne çiqaşî ke herî qatirî estê kerdêne top berdêne kerdêne binê barî. Germê amnonî de, geste, têste gurenêne (şuxilnene). Ê yê ke hîng bî yan kî bar nîontene bi zor kerdêne binê barî, payîz endî (edî) teqete ra ke kewtî, astik û postik mendî ardêne na desta Şaxankî de verdene ra”.  Vana “nika kî bîyo fênda Avrupa, tayîne gurenêne, rind hencnêne, cira ro vezenê dima kî anê welat de verdane ra!”.

Qesa xo ke qedene hunermendê ma musade wazeno. Qoze gîtar o kersele nano ro xo doşî, yallah, gineno ro raya Qutî Derî.
Xo-xo de vano “qewa Qere Heyderî de muhaqaq raste kesê yen di hîre kilamû van xo rê pîzê xo ken mird, reqî simen”.

Verê qewa de raste General Zengî beno. Hal û waxtê jubînî pers kene. Vano “kese kuse?, tene senik vêsanîya mi esta”. 

General vano “şaîre ha wa ama oncîya cem û cemat der a têwww. Zilfî lawika Ele vano, se ke vano  « Ela pîlvancike… » vana « wuyyy… » girmike bar kena dana şenê xo ro.  So taye lawikû vaze xo rê tîke gost kî ti buye”. Vano “a şarab ra kî haskena, ewro kara to qirtike der a, roze roza to ya”. 

Hunermend vano “ya, ti raştî vana, xo ra no welat de teyna na şaîre de Heq seder beno”. 

General Zeng vano “de hayde, ma çira nêsona?” 

Hunermend vano “şaîre rind a, zere vêsayî ya ama nika hot qatî binê hardî ra, hot qatî rîyê asmenî ra sorx û sûal kena. Vana cinîye-cuye-azadîye mi rê 38 nana ro. Ju kî kilamunê Uşenê Qeramanî wazena. Ez o feqîr se vajî, na sate de kotî ra kilamunê eyî bivinî…”.

General qarîno, çuya ke dest der a bar keno vano “teke merednen to ra surê to ro ken war ha!” Vano “ero nî Almanî çi xêxî yê, no her o zalal kuto ra dest verdo ra, ti vana royê herî kerdo neyî. Nêro ma Google, Youtube, pire kilamunê Uşenê Qeramanî yê. Ti xora ye karî nîya, ti ke ye karî bîyene deqe de sepete kilamî, şîîrî dîyene!” Vano “wurce çimê mi to mevîne, teke dan to ro to îta gever ken!”.

Hunermendê ma kor û poseman na raye kî gineno ro raya çeyî.