Mehmed Olmez

Rojêka weşe ya hamnanî bîye. Ez trêne reyde gêrayêne. 2 cinîyî mi reyde pîya wenîştê trêne. Cinîyî verê mi de roniştê. Nê cinîyan  kirmanckî (zazakî) qisey kerdêne. Mi zaf fehm nêkerdêne. Ez kirmanckî (zazakî) xebityayêne la mi newe dest pêkerdbî. Mi zaf çekûyî nêzanayêne. Mi dest pêkerd û cinîyan reyde qisey kerd. Mi tay çekuyê xo yê kirmanckî (zazakî) yê asanî vatî. La cinîyan fam kerdêne ke ez wazena vaja se. Ez zaf keyfweş bîya. Mi înan ra va, ez wazena kirmanckî (zazakî) bimusa/bander biba. Cinîyan mi reyde qisey kerd û înan va ke ‘‘ma Gêl ra yê’’. Ê konferansê M.Malmisanijî ra ameyêne û agêrayêne keyeyê xo. No qiseykerdişê ma 10 deqayî ramit. Dingo(dûrax) ke yeno yê mi bî. Mi va xatirê şima. Cinîyan zî adrese û hûmara telefonanê xo daye mi û înan mi ra va ke ma eşkenê pîya Amed ra bigêrê. Ez ke peya bîya û şîya keye, reyna sey her roje, ez kirmanckî (zazakî)xebitîyaya. Mi estanekê kirmanckî (zazakî) wendêne û cayo ke mi fehm nêkerdêne ez ferhengê Vateyî ra ewnîyayêne. 6 aşman ra dima kirmanckîya mi hîna baş bîye. Mi baş fehm kerdêne û qisey kerdêne la mi waştêne ke ez hîna zaf bimusa. Coka mi qerar da ke ez keyeyê xo bera Gêl.

Wexto ke ez şîya Gêl, mi dest bi kursê kirmanckî (zazakî) kerd. Dersa min a yewine roja dişemeyî bîye. Mi mamosteya xo û kursîyerê bini şinasnayî. Mamosteya ma cinîyêka ciwane bîye. A zaf şirîne bîye. Ma nameyê xo va û ma biney behsê xo kerd. Dima dersa ma dest pêkerd. Persêka mamosteya ma ma rê bîye. Aye waştêne ke bimusa hela ma senî kirmanckî (zazakî) xebitîyenê. Dima mamosteya ma ra va ke, seba şima metodêko min o bitesir est o, seba musayîşê kirmanckî (zazakî) no metod zaf asan/rehet o. Aye va, êdî hewce nêkeno ke şima hende bixebitîyê, hewce nêkeno şima hende binusê la şima do demêkė kilmekî de kirmanckî (zazakî) bimuse. No, seba mi zaf baş bî çunke ez qet hes nêkena binusa û bixebitîya.

Dima, aye behsê tay çîyê muhimî kerdî ke wexto ke ma ziwanêko newe musenê, lazim benê. Mamosteya ma ma ra va, "semedê têkilî ma rê ziwan hewce keno, ziwan hetkarîya ma keno ke ma fikranê xo yewbînan ra vajê. Coka wexto ke ma ziwanêko newe musenê hewce keno ke ma ê ziwanî seba têkilîye bixebitnê. Û ma do nê kursê xo de wina bikerê. Ma do hîna zaf qisey bikerê"

Derse de pêroyê wendekaran hewl dayêne ke çekuyanê neweyan bîyarê xo vîrî. Dersê ma hema zî dewam kenê û ê vatişê mamosteya mi zaf weş bi mi şîybî. Ma derheqê hobîyanê xo de yan zî ma wextê xo yê vengî de se kenê, ma behse înan kenê. Ma yewbînan reyde yan zî mamosteya xo reyde qisey kenê. Yanî ma pêroyê dersa xo de tena qisey kenê.. Mi ney ra zaf hes kerd. Ez rasta zî zaf keyfweş a. Goreyê mi no metod seba musayîşî zaf baş o.

(Mi na hîkaye pêarda.)