Hûmara 19. ya kovara Şewçila resa destanê wendoxanê xo. Kovara Çewçila safî bi kirdkî-zazakî ya û xzimetê ziwan û edebîyatê ma kena.

Ena hûmare Şewçila zî sey hûmaranê verînan wayirê yew muhtewaya dewlemend a. Ena hûmare de Roşan Lezgînî "Qeydeyê Standartkerdişê Kelîmeyan" û derheqê "Şikeftê Birqleynî" de nuşto.

Mihrîban Subaşı bi nameyê "Ameye û Vîyerte", Servet Akkaşî bi nameyê "Mergê Ele", Îrfan Akdağî bi nameyê "Hevring" û Nazım Kalkanî zî bi nameyê "Fistano Sipî" her yewî yew hîkaye nuşta.

Ehmedê Hagî bi nameyê "Hewar", Meqsed Muqrîyanî bi nameyê "Rindey", Mihanî Licokicî bi nameyê "Xortanî", û Adir Tilistoneyî zî bi nameyê "Yew Weng Yeno" her yewî yew şiîre nuşta.

Mehmet Yıldız (Xal Mehmedê Cewzijî) bi nameyê “Varga Eva”, Mihemedê Kurdî bi nameyê "Ez Kurmanc a La ez Kirdî nusnena" her yewî yew nuşte nuşto. Çi heyf ke XalMehmedî nuşteyê xwu nêdî, roja 16.01.2023 de şi rehmet.

Huseyn Turhallı bi nameyê "Memê Melekan" yew versîyonê Memê Alan arêdayo. Deniz Çelikî bi nameyê "Dizd" yew hîkayeya folklorîke nuşta.

Kovara Şewçila, Diyarbekir de semtê Ofîse de PirtûkaKurdî û PayîzPirtûk de yena rotiş. Îstanbul de zî, semtê Beyoğlu de, Cadeyê Îstîklalî de Medya Kitabevi de yena rotiş.

Diyarbekiri, Çewlîg û Anqara de destan ra zî yena vilakerdiş.