Şaristanê Amerîka Florida sey cayê İguanayan zanîyeno. La İguanayî uca de hendê zaf ê ke hînî mîyanê klozetan ra vejîyenê. 

Yew camêrdo ke Florida de cuyeno, keyeyê ey ra mîyanê klozetî ra iguana vejîya. Camêrdo 58 John Riddle gama ke eşnawit tuwalete ra veng yeno şi qepaxê klozetî akerd ke çi bivîno! iguana mîyanê tesîsatê awe ra xo resnabî klozet.

Riddleyî kerdo ke pê xortuma awe ya hewnze iguana tepişo la nêeşkayo û iguana peser şîyo.  

İguana peyê xo da na fotografe verda.