Fuat Yaman

Nêzdîyê vîst serrî bibi ke amebi tîya. Wexto ke amebi nê bajaro girdî, ey rê çiyêko balkêş bi. Hende merdimî sey pesan kewtîbî têmîyan. No hewa gelek yew wextanê vîyarteyan de bi, labelê hertim Welatê ey kewtînê vîrî. No bajar qet bi weşê ey nîşînê, labelê semedê kar û gure tîya rê bibi mecbur. Ge -ge welat kewtînê mezgê ey, ê wextan de hewnan û xeyalan mîyan de xo ra şîyînê. Xo bi xo vatêne ah! ah! hênîyê dewa mi, merg, û baxçeyê mi...

Tewr zaf zî şelaya mazêre kewtîbi ey vîr. Ge-ge qal ameynê qal vatêne" şima boya mazêre zanî yan ney? Û meseleya mazêre vatêne. Çewî ey ra nêvatenê hişş, heta serê sibayî yan zi şan qalê mazêre kerdêne. Awa welatî û cifê welatî çiman de ey ver de hertim vilik kerdêne. Waxtên de yew Astora ey bîbî. Astora xo ra gelek hes kerdîne û roja ke tija bereqîyaye asmên de biasayêne astora xo bi eşq timar kerdîne. Xo bi xo vatêne ez do şira dewe û sey verî heywananê xo qeyta bika.

Na mesele ser o zaf fîkrîyayêne, labelê nêeşkayêne yew derman bivîno. No bajar emrê ey werdibi, qedînabi. Roj bîyenê şewe û şewe bîyêne roj, kar û xebate mezgê ey vila kerdibi. Hende serrî nê bajarî de yew keye zî nêgirewtbi. Wina asayêne ke na rewşe de keye girewtiş gelek zehmet bi. Rojêke qirarê xo da û ver bi dewe kewt rayîr.

Ame dewa xo, bi zerzîzî, bi çimanê xo yê sîyayan ewnîya derûdorme ra labelê heme çî bibi kehen, şarê tîya zî bibi yewna hewa.. Leyîrê dewe xo mabên de bi tirkî qesî kerdîne, kokimî dewe eyelan û tornanê xo de nêeşkayêne qesî bikê. Merdim ewnîya rewş hol nîya, şi yew kemer (kerra) ser o ronişt, destê xo yo rast berd goşê xo û Welatê xo yê bewayîrî rê yew kilama derge vate...  Ax welaat... Axx...