Her çiqas wisar o zî welat de varayîşê vewre dewam kena û şar naye ra zehmetîye anceno.

Şaristanê Çewlîgî ewro bi vewre dest bi roje kerde.

Goreyo ke ame zanayîş şewa bîne ra nata vewre varena û varayîşê vewre dewam keno.

La her çiqas Walîtîya Bingöl'i zanêne vewre varena zî zî mektebî tetîl nêkerdî û tutî ewro bi zehmetî şîy mekteban.

Tuê ke mekteban de bî dersa hîreyîne de Walîtîya Bingöl'i aşkere kerd ke mekteb amo tetîlkerdiş. 

Goreyê Beyanatê Walîyî Çewlîg de mektebî rojêk ameyê betalkerdiş.