Dêrsim de çayxaneyêk esto ke bi destê cinîyan yenı îdare kerdene. Muşterîyê nê çayxaneyî zî ney ra razî yê û bi keyf destê cinîyan ra çaya xo şimenê.

Di cînî Dîlan Argın û Esma Ataş ê Dêrsimijî pîya kuçeyo ke hema vaje tede cinî nêvêrenê de çayxane akerdê. Cinî hem ispat kenê ke cinî eşkenê her gure bikê hem zî bi no qayde îdareyê xo kenê.

Dilan Argın Keyepelê Yeni Dersim rê qisey kerd û va ke, "Waxto ke ma newe dest ci kerd milet vatêne; “Gelo nê cinî do senî bieşkê îta de bigurîyê. “ La badê musayê ma. Eke ez rojêk nêrê îta çimê înan  mi geyrenê. Ma jubîn ra zaf razî yê." 

Esma Ataşe zî vana ke; ” Eke cayêk de cinî bibê camêrdî uza de xo kenê rast. Nê camêrdî eke cayêko bîn de okey kay bikerê mîyanê xo de nengan çînenê la îta de nêeşkenê verê ma de nengan biçînê. Ma gore cinî gerek bixebitê û xo lingan ser de vinderê. Cinî ke dest berzê çi gure uza ben rind." 

Çime