Mehmed Olmez

Welatê Mardînî de

Mîyanê dewa Cilînî de

 

Pisîngêka xurt û şeng’

Bîybî wayîrê nam û veng

 

Merreyî nêverdayî keyeyan ra

Ê nêvejîyayî qul û çalan ra

 

Eke vengê înan ameyêne teber

Pisînge xo hema eştêne ser

 

Înan ra yew mat û gêjek

Merreyo sîya û boçderg

 

Va:goş bidê mi gele embazan

Ma ase mendî mîyanê çalan

 

Yan gere ma çareser bikê

Yan zî ganî tîya ra bar bikê

 

Merreyî bînî zî kom bîyî

Seba na mesela do qisey bikî

 

Her yewî çîyêk vatêne

Tim pîze xo veşnayêne

 

Înan ra yewo rîsipî

Va: ha yo mi rayîrêk dî.

 

Di hebî zingilan bivînê

Bidê yewî û bierşawê

 

Eke cayêk de pisînge dîye

Wa lez dekero vîyeyê aye

 

Wexto ke ame vengê zengilî

Ma zî do o wext biremê.

 

Ma do xo cayêk de binimnê

Wina bo ma do qet nêmirê

Hemînan va, no fikrêko baş o

No planê merreyan o.