Par (2023) 19ê Gulane de Zazakî News dest bi weşanê xo kerd.

Her çiqas tay cayan de ca dîyeno Zazakî zî çi heyf ke bê Zazakî Newsî platfomêko wînasî hîra, aktîf çin o.  

Zazakî News pêroyê xo seranser Zazakî weşan keno. Bi Zazakî, xeberî, meqaleyî, vîdeoyî û  pocdastî yenê weşanayîş. Xora vîdeoyê bi Zazakî û Podcastî Zazakî Newsî keno platformêko cîya, hîra yo dîjîtal.

Zazakî Newsî mîyanê serrêke de 350 xeberê rûtînî, 75 xeberê taybetî, 7 Podcastî û 9 hebî zî video xeberî viraştî û vila kerdî. Zazakî News keno ke serrena nînan di qat zêde biko, kapasîteya xo xurt biko û rayîrê xo rê dewam biko.

Ziwanê ma de karê rojnamegerî û xeberan zaf aver nêşîyo çi heyf ke. Nê warî de qadroyê ma zaf kêm ê. Semedo ke wa ziwanê ma de karê rojnamegerî aver şîyêro, ziwanê me medyaya dîjîtale de hîza zaf biasîyo û bi hawayêko standard xebate bêra kerdiş, xebata Zazakî Newsî muhîm a.

Ma zanê ke, ziwanê ma binê polîtîkayanê asîmîlasyonî de roj bi roj helîyeno û eke tedbîrî nêrê girewtiş beno ke sibaroj vindî bibo. Semedo ke wa ziwanê ma, ziwanê ma de xeberî û nuşteyê bînî biresê wendoxan û pêroyê şarê ma, Zazakî News fedakarîyêka pîle keno.

Semedo ke wa na xebate hîna xurt, hîra û tesîrin bibo, her daîm ma hetkarîya şima pawenê. Eke şima wayîr vejîyê, hetkarî bidê ci na xebate bi serran dewam kena. 

Kar û gureyê Zazakî Newsî      

Nuşteyanê Zazakî Newsî de nuştxanî hetê muhtewaya nuşteyan ra sîndor nêbenê. Fîlman, kitaban, coğrafya, mîtolojî... Nuştoxê ma senî wazenê wîna nusenê.

Zazakî News Tena yew keyepel nîyo, platformêko hîra yo. Çend platfomanê bînan ê medya dîjîtale ser ra xizmetê Zazakî keno. Her çiqas merkez keyepel bo zî Zazakî News medya sosyale de zî aktîf o.

Nika X’ de 1.750 Facebook de 2.600 tenî ma teqîb kenê û paştî danê ma. Ma do serrena na hûmara di qat zêde bikê. 

Xebatê ke derheqê Zazakî de benê pêro hetê Zazakî Newsî ra yenê vînayîş û xebere yena vilakerdiş. Derheqê ziwan, kultur, edebîyatî, konseran de eke bi Zazakî çîke bêro kerdiş, xebatêke bena, pêro Zazakî News de ca gênê. Bi no qayde Zazakî News bîyo cayê zanayîşanê deheqê Zazakî de. Wendoxê ma tim zanenê ke kamca de çi aktîvîteya Zazakî esta yan zî bîya.

Zazakî News hetê teknîkî ra zî mîyanê serrêke de xurt bîyo. Kamera, makînaya fotografî û programê montajkerdişê vîdeoyan û Podcastan destê ma de estê. Tabî ma rê ofis û xebatkarê daîmî zî lazim ê. La çi heyf ke bêîmkanîye ra ma nêeşkenê ê lazimtîyan bîyarê ca. La potansîyelê ma esto. Eke ma fînansê ê çîyan peyda bike, ma do xebatanê hîna weşan bike.  

Istatîstîkê medya sosyale û keyepelî pê Google analytics û metotanê bînan yenê arêdayîş û ser o analîzî yenê kerdiş. Sey nimune; tedeyê ma Facebook û tiwitir de resayê çend kesan? Rojane şend kesî keyepelê ma zîyaret kenê? Kamcî xebere hetê çend kesan ra ameya wendiş? ûsb. Ma sey rapor her aşme înan arêdanê û ser o fikrîyenê ke gelo ma xo senî biresnê sewbînan kesan.  

Zazakî News arşîvêko dijital o. Zaf kesî semedo ke Zazakîya xo aver berê û pratîk bikê xeberanê ma wanenê. Ma zaf reaksîyonanê weşan gênê.

Zazakî News girêdayîşê yew komele, partî yan şexsî nîyo. Tena rojnameger Enwer Yilmaz bîyo wesîle ke wa na xebate vejîyo orte û kordîne hema zî hetê Enwer Yilmazî ra beno. Tabî zaf kesî destek danê ma. Çi çend medyayê Kurdkî çi nuştoxê ma çi teqîpkerdoxê ma...  Ma hetê manewî ra xora pê dost, nuştox û heskerdoxanê xo eşkenê karê xo biramne. No ma rê bes o...

Prensîbê weşanê ma de ma nêverdenê şexsî vera yewbînan, partîyê kurdan yewbînan sîya (reş) bikerê. Her kes her partîya kurdan eşkena yewbînan rexne biko. Labelê heqeret nêno qebûlkerdiş. Ma bi hişa netewperweriya Kurd weşan kenê û ma ziwanê xo Kurdkî, Kurdkî zî sey şemsîya, lehçeyanê Kurdkî zî perçeyêkê Kurdkî vînenê. Wayîrê Zazakî Newsî şima bi xo yê. Ma wazenê no platfom de wa her kes bieşko xo îfade biko.

Semedo ke na serrêk a şima paştî daya ma, ma şima rê zaf sipas kenê.

No, ziwanê ma pêrûne yo.

Zazakî News