Şarê ma Kurdan ra ez çi persena! Şima çi ra ziwanê xo bêwayîr verdayo?

Beno ke tay kesî vajê, "Ma nêverda yo."

O Wext ez eşkena şima rê tay îzehetan bika. Tay zî ez rexne bikera. Şarê ma badê Komara Tîrkîya ra pey nêeşkayo na şalaga giran xo ser ra bierzo. Tim yew çuwaya tuje şarê ma ser o vinderte bi. Çoka hişmendîya xo qet aver nêberdo. Beguman xeletîya Dewlete zî biya, labelê xeletîya ma zî zaf kêmî nîya. 

Ma nika bêre xeletîya ma Kurdan ser o; Ma keye de ziwanê xo ca verdayo. Ma domananê xo reyde qesîkerdiş ca veredayo û ma vanî, ziwanê ma çi ra beno vindî? Ma qedir û qîmetê ziwanê xo nêbizanê, cayo ke ma biresê nişan dano ke, ez qayîl nêya na qesî vaj a, nizda pancas serrî ra pey çi heyf ke no ziwan do bibo vindî.

Na qesî qet weş bi mi nêşona, waxto ke ez na mesele ser o fîkrîyêna, yew dejo bêimon zerrîya mi şiknena. Yew pol ra zî ez hevîya xo berz kena. Şima vajê çi naye rê: roj bi roj ziwanê ma elatanê teknolojî reyde qeyt beno no zî ma rê yew gureyo rindo. Coka ma nê elatan rind bidê destê xo no tewir ma rê bena yew çif. Ney, eke ma no mesele ser o pêgoşî bike  çend serrî ra pey şima şiyerê dewe xo, yew çekuya kirdkî nêeşnawenê û şima vanê qey no welat, welatê şima nîyo.

O waxt, ayê ke ha goristanan miyan de binê herre de yê kateyê înan Jane kenê... No semed ra şarê ma ganî her tim hîşmendiya xo bero aver.