Mehmed Olmez

Lajekî va:

Ez eşkena biba deyîrêke

Yan zî şîîrêke

Yan zî hîkayeyanê to ra yewe

Ez eşkena biba fikrêkê to

ke seba gamêke bibo zî

to derdanê to ra dûrî bikero

yan zî bido vîrkerdene.

Ez eşkena biba çîyêkê to

Tabloya ke dêsê to ra aleqneyaya,

Tîk-takê saeta to ya dêsî…

Ez eşkena biba verçimikêkê to

ke ti tira hêvîyanê xo ra biewnîya

Ez eşkena biba sibaya to ya muhtemele

Ez eşkena biba lîlikêk ke ti her roje biewnîya

Eşkena biba romanêk ke dejanê to sivik bikera.

Werekna ez bieşkîyayêne biba hewnêkê to ke heme waştişê to tede yê.

Ez eşkena biba her çî,

Şîîrêke

Deyîrêke

Saetêke

Tabloyêk

Ez eşkena biba fikrêk zî

La ez nêeşkena biba kesêko bîn

Nêeşkena biba kesêko bîn.

Cairokee

Na deyîre Cairokee -Qabl El Wosool a. Mi na deyîre kanalê Betül Beyazyüz ê youtubeyî ra ra girewte, aye açarnaybî tirkî, mi tirkî ra açarnaya.