Şubeyê Eğitim-Sen ê Çolîgî semedê serra 2024î teqwîmêk bi temamê xo Zazakî vet û platformanê dîjîtalan ser ra vila kerd. 

Eğitim-Sen ê Çolîgî aşkere kerd ke hevalanê înan bi Zazakî teqwîmêk (serrname) hadre kerdo.

Eğitim-Sen ê Çolîgî bi no qayde Zazakî rê xizmetêko weş kerdo û teqwîmê bi Zazakî yê Eğitim-Sen ê Çolîgî nika ra raştê eleqeyêko weş ameyo. 

Teqwîm platformanê dîjîtalan ser o ameyo vilakerdiş û kesê ke biwazê eşkenê PDFyê ci bîyarê war û fotokopîyê ci bivejê. La sendîka hetêk ra zî wazena wa semedê hetkarîya Sendîkaya Eğitim-Sen ê Çolîgî sendîka ser ra teqwîm bêro waştiş.

Destpêkê teqwîmî de zî wîna behsê serra newîye beno. 

Kurdan de serra neweye yewê çeleyî de dest pênekena. Seba ke kurdan teqwîmê rûmî şuxulnayêne, gaxan hîrêsê  çeleyî de pîroz bîyêne. Pîrozbîyayîşê gaxanî nêzdîyê yew hewteyî dewam kerdêne. Zereyê nê hewteyî de tewir  tewir çî hedre bîyêne û virazîyêne. Hewteyê gaxanî şarî rê zaf muhîm bi, şarî hem kay kerdêne hem zî serra neweye  de weşîye û rindîye waştêne.  

Roja verêne ya gaxanî zaf muhîm bî û na roje de rîtuelê taybet virazîyayêne. Înan ra yew zî tadayîşê gilan bi. Dewijî  şîyêne darê muxmixîyere ra yew gil tira kerdêne ardênê keye. Ganî no gil qîtin bîyêne. Her yew qît yew mana dî yayêne ci. Mavaje vatêne no qît fekê vergan o, no qît fekê heşan o, no qît qeda û bela yê. Çend qîtî bibînî se hende  manayî dîyayêne ci. Cuwa pey, fêkî nê qîtan tadaynê. Seba ke wina kerdêne, bawerîyanê xo gore serra neweye de  fekê vergan, heşan o, qîtan tadaynê. Seba ke wina kerdêne bawrîyanê xo gore serra neweye de fekê vergan, heşan  û verê qedayan û belayan girewtêne. Badê ci gilo ke qîtî ey wina tadîyeynî, no gil pîştêne yew çaputî ra û berdêne  nimitêne.  

Wext ser ra vîyartêne û wextê zayîşê pesî ameyêne û no gil cayo nimiteyî ra vetênî û pey herişê pesî pewtênî.  Dewijî wina kerdêne û vatêne ke wa serra neweye de pesê ma, malê ma cinawiran ra qedan û belayan ra dûrî  vindero. No rîtuel tena zaf çî musneno û mojneno ma. Şeklê fikirîyayîşê însanan ra girêdayîşê însan û tebîetî ra  derheqê zaf çîyan de ma fikirneno û melumat dano ma. Kirdan de bawerî û tebîet têmîyan de yê. Kirdî, cuwa ver  nêmkoçer bîy û nê rewşî tesîr dayo heme hetanî cuyayîşê înan ser.

Kesê ke wazenê teqwîmî bivînê û biwanê eşkenê nê lînkî ser ra biresê ci